Pravidlá Stolný Futbal

Pred zápasom si strany vylosujú stranu, za ktorú začnú zápas a kto bude rozohrávať.

Zápas začína rozohraním loptičky z pozície 5 hráčov, predtým však musí upozorniť spoluhráča, že začína hru, aby nedošlo k zbytočným nedorozumeniam. Kto bude rozohrávať rozhoduje práve los. Gól do bránky neplatí, ak bol vsietený bez nahrávky  medzi hráčmi. Ak vsieti gól bez nahrávky opakuje sa rozohranie, ak sa to opakuje viac ako 2 krát za sebou získava loptu súperova  strana. Rozohrať znamená nahrať si medzi hráčmi minimálne 2 krát.

Ak sa loptička ocitne mimo hry, tzn. že loptička opustila hraciu plochu, rozohráva sa z pozície 2 hráčov. Rozohráva tá strana, ktorá  naposledy dostala gól, ak je stav nulový rozohráva strana ktorá prehrala los.

Zápas sa hrá štandartne do 10, čiže, kto vsieti desiaty gól vyhráva. Môže sa dohodnúť hranie aj na čas.

MÅ•tvy bod - je taký bod na hracej ploche, kde nie je možné zasiahnúť loptičku ani s jedným z hráčov. Ak je loptička medzi  obranou a brankárom, hráč si nastaví loptičku na 2 hráčov a musí rozohrať. Ak je loptička medzi hráčmi oboch súperov položí sa  loptička na 5 hráčov tej strany, ktorá rozohrávala naposledy.

Regulérnym gólom sa rozumie gól, ktorý padol za bránkovú čiaru z hry, nie priamo bez rozohrania ani za pomoci iného prispenia ako je dotyk hráča a loptičky. Ak loptička vyletí z bránky tento gól sa považuje za regulérny a s loptičkou sa ďalej nehrá iba sa  nastaví na bod rozohrávania. Po góle sa loptička nastavuje na 5 hráčov toho tímu, ktorý obdržal gól. Na hracej ploche sa  nachádza výhradne len jedna loptička a nič iné okrem nej.

Každá strana má možnosť si vyžiadať 1 timeout, ktorý môže trvať maximálne 10 minút v opačnom prípade sa zápas kontumuje. Ak sa požiada o timeout hráči musia opustiť stôl a nechať rovnakú pozíciu aká skončila na stole. Pokračovania po timeoute nasleduje rozohrávaním na mieste, kde skončila loptička v čase kedy bolo o timeout požiadané. Kontumácia môže byť v dôsledku  nedodržiavania pravidiel, neskorého príchodu na zápas (je potrebné sa dostaviť do 5 minút od oficiálneho času). Kontumácia  môže byť aj dobrovoľnák, ak tím nechce nastúpiť na zápas. Do výsledku sa uvádza výsledok 10:0 ako skontumované skóre.

Zakázané pri hre je pretáčanie hráčov (tyčí s hráčmi) o viac ako 360 stupňov. Ak sa pretočí hráč o viacej ako 360 stupňov nazýva  sa táto strela pretáčaním a nieje regulérna. To znamená, že ak padne gól po pretáčaní nie je uznaný, po pretáčaní sa loptička  vracia súperovi na 5 hráčov, kde musí súper rozohrať. Ak však nepadne gól a zostane loptička u súpera pokračuje sa v hre.  Samozrejme vlastní gól v prípade pretáčania je regulérny. Pri hre je zakázané chytať tyče súpera, panákov, loptičku (v prípade , ak si to nevyžaduje situácia a pravidlá neustanovujú, že je to povolené), nahýbať stôl, drgať do stola, fúkať do loptičky, pľuť na  hraciu plochu, fajčiť (ak to prekáža súperovi), nadávať atď. a súper získava výhodu nového podania. V prípade takýchto technických chýb okrem pretáčania sa nastoluje penalta. Pri penalte sa loptička nastaví na 3 hráčov tímu, ktorý nespravil chybu a  môže bez rozohrania strieľať na bránu alebo nahrávať.

Za zdržovanie sa považuje, ak hráč zámerne nerozohrá podľa pravidiel viackrát po sebe, ak do 15 sekúnd od nadobudnutia loptičky nezvolí nahrávku, alebo strelu smerom k inému hráčovi. Za prekročenie tejto doby sa stráca loptička, ktorá putuje na 5  hráčov súpera.

Hrať môže aj 1 hráč proti 2 v prípade, že jeho spoluhráč mešká, alebo má iné dôvody prečo nemohol včas nastúpiť na zápas. Ak  sa dostaví, môže sa kedykoľvek zapojiť do hry. Komunikácia medzi hráčmi je dovolená v prípade, že tým nijako neobmedzuje  výkon protihráčov.