Pravidlá Pokeru, Pokru

Základné pojmy a pravidlá

Ak ste na rade, máte 4 možnosti ako pokračovať - fold, check, call, raise.

 • Fold - ak si myslíte, že vaše karty nie sú dostatočne dobré a nechcete ďalej hrať, tak zahláste "Fold", alebo po  slovensky povedané skladám.
 • Check - oznámenie "Check" znamená, že hráč ani nezvyšuje stávku ani nepokladá karty. Ide o pokračovanie v hre bez  dorovnávania alebo zvyšovania. ÄŒasto sa to využíva, ak pri stole nikto nenavyšuje a vy máte zlé karty, ale aj tak sa chcete pozriet na karty, ktoré prídu na stôl.
 • Bet - znamená stavenie, čiže ak ste na rade a myslíte si, že mate dobré karty date "Bet", alebo po slovensky  povedané stavíte.
 • Call - jedná sa o dorovnanie stávky protihráča.
 • Raise - jedná sa o prevýšenie stávky "Bet" protihráča, hráč, ktorý ide po vás môže zahlásiť, tzv. Re-Raise (zvýšenie  vašej už prevýšenej stávky).

V pokeri je často používaná metóda blufovania na zmätenie súpera. Call, alebo check iba na dorovnanie pričom ste si istý, že  máte najlepšiu kombináciu, avšak nechcete protivníka odstrašiť. Koniec stávkového kola nastáva vtedy, keď všetci hráči foldnú, checknú, alebo dajú call. Ak išlo o posledné stávkové kolo,  ukážu karty, a ten, kto má najlepšiu kombináciu vyhráva. Stávkové kolo môže skončiť ešte jedným spôsobom, a to keď niekto raisne /navýši/ a ani jeden z protihráčov ho nedorovná, alebo, ak ani jeden z protihráčov nedorovná Big Blind (BB). Blind je povinná stávka a dávajú ju vždy hráči, ktorí sú na 1 a 2 mieste za rozdávajúcim hráčom. Je dobré, ak si pokrové pravidlá o blindoch ozrejmíte, čo najlepšie. Poznáme 2 blindy - Big Blind (BB) a Small Blind (SB).

 • Big Blind - Big Blind musí dať hráč sediaci na 2 mieste za rozdávajúcim hráčom, väčšinou ide o 2-násobok Small Blindu.
 • Small Blind - Musí dať hráč sediaci na 1 mieste za rozdávajúcim, a je to väčšiinou polovica z toho, čo dá hráč sediaci na  Big Blinde.
 • Button - pred Small a Big Blindom, teda sedí rozdávajúci hráč, ktorý je označený buttnom (button má tvar žetónu a  je položený na stole pred rozdávajúcim hráčom).
 • Ante - je typ povinnej stávky, ktorý dávajú všetci hráči v pokročilých štádiách turnajov. Ide oproti BB o zanedbateľnú sumu.

Stávkový limit, ako to už prezrádza názov, je vlastne určená maximálna stávka. Poznáme 3 stávkové limity: No Limit (NL), Pot  Limit (PL) a Fixed Limit (FL) alebo používanejšie - fixed. Opatrnejší z vás budú vyhľadávať fixed, PL alebo NL.

 • No Limit (NL) - No Limit je najobľúbenejšia verzia, čo sa týka limitov, pretože žiadny stávkový limit tu nie je. To Vám  umožÅˆuje oveľa väčšie možnosti ako narábať pri hre so svojimi kartami - chrániť si kombináciu, blufovať a pod. Pri NL  hre môže každý hráč vsadiť toľko žetónov koľko má.
 • Pot Limit (NL) - Výška maximálnej stávky je obmedzená množstvom peňazí, resp. žetónov, ktoré sa nachádzajú v  banku. Teda, ak je v banku napr. 5 žetónov môžete navýšiť maximálne o 5 žetónrov, hráč za vami však už o 10 žetónov (5 pôvodných + 5 vašich).
 • Fixed Limit (FL) - Tu je maximálna stávka pevne stanovená už pred turnajom. Nikto za žiadnych okolností nemôže  navýšiť o sumu väčšiu ako je stanovená dopredu.

Výherné kombinácie

Najdôležitejšiou vecou je poradie výherných kombinácií. Sú zoradené od najvyššej výhernej kombinácie po najnižšiu.

 • Royal Flush - Ak máte postupku v jednej farbe od 10 po A, čiže 10-J-Q-K-A kludne stavte všetko čo máte. Je to totiž neporaziteľná kombinácia.
 • Straight Flush - Akákoľvek iná farebná postupka, napríklad 7-8-9-10-J v srdciach.
 • 4 of a Kind - U nás tiež volané "Poker". 4 karty jednej hodnoty. Napríklad: 9-9-9-9-A.
 • Full House - 3 karty jednej hodnoty a ďalšie 2 karty inej rovnakej hodnoty. Napríklad: 7-7-7-5-5 alebo 10-10-10-A-A.
 • Flush - Farba - 5 kariet z jednej farby. Ak sa stane, že majú dvaja hráči flush, vyhráva ten, kto má vyššiu kartu z tej farby.
 • Straight - Je to postupka zložená z 5 kariet, pričom nie sú z jednej farby. Napríklad: 8-9-10-J-Q. Voláme ju tiež špinavá  postupka.
 • 3 of a Kind - 3 karty rovnakej hodnoty. Napríklad K-K-K-7-9 alebo Q-Q-Q-6-A
 • Two Pair - 2 páry. Sú to dve dvojice, ktoré majú rovnaké hodnoty. Napríklad 5-5-6-6-A alebo J-J-K-K-10
 • Pair - Jedna dvojica rovnakej hodnoty. Napríklad: 10-10-7-8-K
 • High Card - Ak nemá nik ani jednu z uvedených kombinácií, vyhráva hráč s vyššou kartou.
 • Kicker - Pri výherných kombináciách treba ešte spomenúť tzv. Kickera. Je to karta, ktorá rozhoduje pri hre, keď majú obaja hráči napríklad rovnaké 2 páry, trojicu, a pod. Príklad: ak prvý hráč má 8-8-7-7-J a druhý hráč 8-8-7-7-K vyhráva  druhý hráč, ktorý má vyššieho kickera. V tomto prípade K.

Pravidá Texas holdem - typ pokru

Najobľúbenejší typ pokru je nesporne Texas Holdem, skrátene Holdem. Každý hráč (hráčov môže byť max. desať) dostane po 2 karty, ktoré vidí iba on. ÄŽalších 5 kariet príde postupne na stôl a tieto karty vidia všetci. Postupne sú 4 stávkové kolá. Za hráča označeného rozdá karty počítač. Za ním sedia hráči, ktorí musia dať povinné stávky - Small Blind a Big Blind. Pri Texas  Holdem Pokrie, teda dostane každý najskôr prvé 2 karty (tzv. Hold Cards), ktoré teda vidí iba on. Nastáva prvé kolo stávok. Ako prvý ide hráč sediaci po ľavej ruke hráča s Big Blindom. Má na výber z možností fold, call, raise (vysvetlené vyššie). Nemôže samozrejme checknúť, lebo momentálna stávka je vyššia ako stavil on, a to z jednoduchého dôvodu - ešte nič nestavil. Po ňom nasledujú ďalší hráči až po hráča na BB. Ak niekto pred hráčom na BB navýšil a ak chce zostať hráč na BB v hre,  musí minimálne dorovnať, teda dať - call. Po ukončení stávkového kola prichádzajú na stôl 3 odkryté karty, ktoré vidia všetci a sú všetkých. Toto je rozdiel medzi  klasickým pokrom, ktorý poznáme a Texas Holdemom. Tieto 3 karty sa nazývajú "flop". Po flope nastáva druhé stávkové kolo. Po 2 stávkovom kole prichádza na stôl štvrtá karta, ktorú voláme "turn". Túto kartu tiež vidia všetci a patrí všetkým. Po  turne nastáva v Holdeme 3 stávkové kolo. Po 3 stávkovom kole prichádza na stôl 5 karta, ktorú voláme "river". Po riveri  prichádza na rad posledné stávkové kolo. Vyhráva ten, kto zo všetkých 7 kariet (2 má na ruke, ktoré nik okrem hráča, ktorému patria nevidí a 5 spoločných na stole,  ktoré vidia všetci) poskladá najlepšiu kombináciu. Samozrejme, ak príde k ukazovaniu kariet. Je možné, že po navýšené stávky ostatní protihráči zložia karty, a tak sa stáva hráč víťazom bez Showdownu (ukázania karetnej kombinácie protihráčom). Texas Holdem je teda najrozšírenejší a časom zistíte, že aj najkrajší typ pokru.

Najdôležitejšie pokrové výrazy - slangové termíny

add-on

V niektorých turnajoch je možné dokupovanie žetónov. Add-on je posledné dokupovanie žetónov na turnajoch. Väčšionou sa  uskutočňuje počas prvej prestávky.

all-in

Je situácia keď hráč vsadí všetky svoje žetóny do banku, pričom môže z banku vyhrať od každého hráča iba toľko, čo sám do banku dal.

alcohol

'Ja dorovnám'.

ante

Povinná stávka pre všetkých hráčov. Pri najznámejšej hre Holdem sa s ante stretnete hlavne v pokročilých štádiách turnajov.

barnburner

Pekné karty na ruke.

BB

Povinná stávka pre hráča, ktorý sedí na 2 mieste od buttonu (button - hráč, ktorý by mal rozdávať).

blind

Blind je povinná stávka. Môže byť big blind alebo small blind. Big blind je pre hráča na 2 mieste za buttonom a small blind na  mieste hráča za buttonom (button - hráč, ktorý by mal rozdávať).

bluff

Pokus hráča, ktorý sa snaží oklamať protihráčov, tak, že navýši, pričom si je vedomí, že nedrží výhernú kombináciu.

button

Označenie miesta, na ktorom sedí hráč, ktorý, akože, rozdáva karty. Samozrejme karty sú vždy rozdávané automaticky.

foot

Zlé karty na ruke.

g1

Dobrá hra.

buy-in

Vklad do hry, ktorý sa väčšinou skladá z dvoch častí. Napríklad, ak je buy-in $5+$0,5, prvých 5 žetónov ide na výhry a 0,5 je  zisk pre herňu.

call

Dorovnanie protihráčovej stávky.

cash game

Hra o hotovosť.

chips

Žetóny, ktoré hráč dostane pri vstupe do turnaja za buy-in.

dealer

Je to hráč sediaci na buttone. Button sa posúva po každej hre a označuje hráča, ktorý rozdáva karty. V online pokre však  rozdáva za neho karty počítač a v živej hre väčšinou krupier.

draw

Situáciu, ak hráč čaká na jednu kartu do postupky, alebo farby nazývame draw.

flush

Kombinácia 5 kariet z jednej farby.

flop

Sú prvé tri karty, ktoré sa objavia na stole po prvom kole stávok.

fold

Ak hráč zloží karty - foldol.

four of a kind

Ľudovo tiež nazývané "Poker". Jedná sa o 4 karty rovnakej hodnoty. Napríklad A-A-A-A alebo 2-2-2-2.

freeroll

Online pokrové turnaje bez buy-in. ÄŒiže turnaje, kde nemusíte dať žiadny vklad a môžete iba vyhrať.

full house

Kombinácia kariet keď má hráč 3 karty jednej hodnoty a 2 karty inej rovnakej hodnoty. Napríklad: 5-5-5-8-8 alebo K-K-K-10-10

good hand

Označenie pre pekné karty na ruke.

high card

Situácia, keď o výhre banku rozhoduje najvyššia karta, keďže nikto nemá ani pár.

Hit it!

Oznámenie protivníkovi - 'Ja ťa dorovnám, ja budem hrať o ten bank!'

holdem

Používaný výraz pre najobľúbenejší typ pokru - Texas Holdem.

SB

Skratka pre povinnú stávku (small blind) pre hráča, ktorý sedí na 1 mieste od buttonu (button - hráč, ktorý by mal  rozdávať).

no vacancy

Ja mám full house.

kicker

Karta, ktorá rozhoduje o výhercovi partie, ak majú obaja hráči rovnakú dvojicu alebo trojicu, prípadne 2 páry. Príklad: Hráč 1  má Q,K , Hráč 2 má K,J a na stole je K,7,5,2,3. Vyhráva hráč 1, lebo má lepšieho kickera. V tomto prípade Q.

limit

Hra, pri ktorej je určený maximálny limit stávok.

muck

Situácia, ak hráč po prehratej partii neukáže karty, s ktorými prehral.

multi tourney

Turnaj pre väčší počet účastníkov.

no limit

Hra, pri ktorej nie je určený maximálny limit stávky.

no room

Skratka pre full house.

no vacancy

Skratka pre full hause.

odds

Pravdepodobnosť výhry v percentách.

overpair

Situácia, keď má hráč lepší pár ako karty, ktoré prišli na flop. Napríklad: hráč má J-J a flop prišiel 9-5-2.

pot

Hotovosť, prípadne žetóny, ktoré sa nachádzajú v banku.

pot-limit

Hra, pri ktorej je určený maximálny limit množstvom žetónov, alebo hotovosťou v banku. Stávka nemôže prekročiť toto  množstvo.

river

Posledná karta, ktorá príde na stôl.

raise

Navýšenie najvyššej stávky protihráčov.

reraise

Navýšenie už navýšenej stávky protihráčom.

royal flush

Neporaziteľná kombinácia! Ak budete mať 10-J-Q-K-A v jednej farbe neváhajte dať všetko, čo máte, nemôžete prehrať.

re-buy

V niektorých turnajoch je možné dokupovanie žetónov. Každé dokúpenie je re-buy.

showdown

Ukázanie kariet po poslednom kole stávok.

single tourney

Turnaj pre menší počet účastníkov.

small blind

Povinná stávka pre hráča, ktorý sedí na 1 mieste od buttonu (button - hráč, ktorý by mal rozdávať). 

straight

Postupka.

turn

4 karta, ktorá príde na stôl.